LP/2017/94 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10130-0001/2017
Podnet: Uznesenie vlády SR č.627/2013 z 23.10.2013
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/94
Dátum začiatku MPK: 13.02.2017
Dátum konca MPK: 24.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.02.2017
Ukončenie štádia: 13.02.2017
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.02.2017
Ukončenie štádia: 24.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)