LP/2017/936 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 44283/2017/120
Podnet: Bod C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2016 č. 298
bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2016 č. 405
bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 15. marca 2017 č. 124 a bod B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky z 13. septembra 2017 č. 427
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/936
Dátum začiatku MPK: 18.12.2017
Dátum konca MPK: 22.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: 18.12.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: 22.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.01.2018
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.07.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)