LP/2017/934 Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Odpady, nakladanie s odpadmi
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9851/2017-9.
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/934
Dátum začiatku MPK: 22.12.2017
Dátum konca MPK: 16.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: 22.12.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)