LP/2017/934 Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Odpady, nakladanie s odpadmi
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 120/2018-9.
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/934
Dátum začiatku MPK: 22.12.2017
Dátum konca MPK: 16.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: 22.12.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia: 13.08.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)