LP/2017/926 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2017/006014-003
Podnet: Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399
pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Posledná zmena: 22.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/926
Dátum začiatku MPK: 15.12.2017
Dátum konca MPK: 21.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 15.12.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 21.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)