LP/2017/925 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/007063-001
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/925
Dátum začiatku MPK: 15.12.2017
Dátum konca MPK: 02.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 15.12.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 02.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)