LP/2017/924 Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10535-51813/2017/KBR
Podnet: §2 písm. d) bod 5 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/924
Dátum začiatku MPK: 15.12.2017
Dátum konca MPK: 02.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 15.12.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 02.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.01.2018
Ukončenie štádia: 03.01.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)