LP/2017/923 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Béla Bugára, Andreja Hrnčiara, Eleméra Jakaba a Igora Janckulíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších prepisov (tlač 746)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Exekúcie a výkon rozhodnutí
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 52990/2017/110
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 31 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podľa čl. 31 Legislatívnych pravidiel vlády SR je lehota na MPK skrátená na 7 pracovných dní.
Posledná zmena: 09.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/923
Dátum začiatku MPK: 18.12.2017
Dátum konca MPK: 28.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.12.2017
Ukončenie štádia: 18.12.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: 28.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.12.2017
Ukončenie štádia: 09.01.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.01.2018
Ukončenie štádia: 09.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)