LP/2017/922 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Optotune Slovakia s.r.o., IČO: 50 886 240, na realizáciu investičného zámeru v Trnave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10404/2017-4220-48923
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/922
Dátum začiatku MPK: 14.12.2017
Dátum konca MPK: 29.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.12.2017
Ukončenie štádia: 14.12.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2017
Ukončenie štádia: 29.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.12.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)