LP/2017/921 Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 52883/11235/2017/KVÚV
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Fico, Róbert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/921
Dátum začiatku MPK: 14.12.2017
Dátum konca MPK: 29.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.12.2017
Ukončenie štádia: 14.12.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2017
Ukončenie štádia: 29.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.12.2017
Ukončenie štádia: 04.01.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.01.2018
Ukončenie štádia: 17.01.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)