LP/2017/919 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Zemianske Kostoľany – plynofikácia a zateplenie budov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMI–40-49/2017-OdI
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 471 z 11. októbra 2017
bod C.15.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/919
Dátum začiatku MPK: 14.12.2017
Dátum konca MPK: 29.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.12.2017
Ukončenie štádia: 14.12.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2017
Ukončenie štádia: 29.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.12.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)