LP/2017/917 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045-44/2017, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení nesko
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: S02009-2017-OL
Podnet: § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/917
Dátum začiatku MPK: 13.12.2017
Dátum konca MPK: 05.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 05.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.01.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 24.01.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.01.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: