LP/2017/907 Návrh na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Dohody o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní NR SR
Rezortné číslo: 29816/2017/OZEUMV/81065-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/907
Dátum začiatku MPK: 11.12.2017
Dátum konca MPK: 03.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.12.2017
Ukončenie štádia: 11.12.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.12.2017
Ukončenie štádia: 03.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.01.2018
Ukončenie štádia: 02.02.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 02.02.2018
Ukončenie štádia: 21.03.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 02.02.2018
Ukončenie štádia: 21.03.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)