LP/2017/906 Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017/16537:1-350M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/906
Dátum začiatku MPK: 12.12.2017
Dátum konca MPK: 27.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.12.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)