LP/2017/904 Návrh na zrušenie a doplnenie niektorých úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9863/2017
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/904
Dátum začiatku MPK: 08.12.2017
Dátum konca MPK: 21.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 21.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)