LP/2017/898 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ...2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S03178-2017-OL
Podnet: § 28 ods. 16 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 256/2017 Z. z. a zákona č.../2017 Z. z. (tlač 707)
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/898
Dátum začiatku MPK: 07.12.2017
Dátum konca MPK: 29.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 29.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)