LP/2017/896 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 3625-12144/2017/SRR
Podnet: zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/896
Dátum začiatku MPK: 06.12.2017
Dátum konca MPK: 19.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 19.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 17.01.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)