LP/2017/895 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť SKL MECHANIC s.r.o., IČO 45 410 046, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Pôtor Slatinka, okres Veľký Krtíš.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 14742/2017-4220-49396
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/895
Dátum začiatku MPK: 06.12.2017
Dátum konca MPK: 19.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 19.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)