LP/2017/894 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2018/2091-60AA
Podnet: § 93 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/894
Dátum začiatku MPK: 04.01.2018
Dátum konca MPK: 24.01.2018
Novelizované predpisy: 318/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 04.01.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.01.2018
Ukončenie štádia: 24.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)