LP/2017/892 Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-2115/2018-310/332
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/892
Dátum začiatku MPK: 11.12.2017
Dátum konca MPK: 22.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 11.12.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.12.2017
Ukončenie štádia: 22.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)