LP/2017/89 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 005068/2017-OVZI-0018211
Podnet: uznesenie vlády SR č. 118/2013 zo 7. marca 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál bol pripravovaný na základe podkladov z dotknutých rezortov a inštitúcií a obsahovo bol s nimi prekonzultovaný.
Posledná zmena: 02.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/89
Dátum začiatku MPK: 10.02.2017
Dátum konca MPK: 16.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 16.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.02.2017
Ukončenie štádia: 27.02.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)