LP/2017/888 Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 069107/2017-POCE
Podnet: Uznesenie vlády č. 58/2017/B2 z 01. 02.2017
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/888
Dátum začiatku MPK: 15.12.2017
Dátum konca MPK: 02.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 05.12.2017
Ukončenie štádia: 15.12.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 02.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.01.2018
Ukončenie štádia: 04.01.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)