LP/2017/885 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nové znenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 3774/2018-9.1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/885
Dátum začiatku MPK: 22.12.2017
Dátum konca MPK: 16.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.12.2017
Ukončenie štádia: 22.12.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.01.2018
Ukončenie štádia: 05.04.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 17.04.2018
Začiatok štádia: 06.04.2018
Ukončenie štádia: 17.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)