LP/2017/883 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 27227/2017-2062-50709
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/883
Dátum začiatku MPK: 04.12.2017
Dátum konca MPK: 22.12.2017
Novelizované predpisy: 251/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.12.2017
Ukončenie štádia: 04.12.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.12.2017
Ukončenie štádia: 22.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)