LP/2017/881 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: OdMV-25-219/2017-OMPV
Podnet: Čl. 119 písm. o) Ústavy SR
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvod skrátenia lehoty je časová tieseň v dôsledku koordinácie plánovania vojenských cvičení so zahraničnými partnermi.
Posledná zmena: 08.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/881
Dátum začiatku MPK: 01.12.2017
Dátum konca MPK: 07.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)