LP/2017/880 Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné orgány a organizácie
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2018/xxxx-30AA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/880
Dátum začiatku MPK: 30.11.2017
Dátum konca MPK: 13.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)