LP/2017/88 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Cestná doprava
Železničná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-12569/2017
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Transpozičná lehota do 30.06.2017 a potreba predloženia materiálu do 15.03.2017 na rokovanie vlády SR.
Posledná zmena: 31.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/88
Dátum začiatku MPK: 14.02.2017
Dátum konca MPK: 22.02.2017
Novelizované predpisy: 338/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

514/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

56/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 13.02.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.02.2017
Ukončenie štádia: 01.03.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia: 14.03.2017
Začiatok štádia: 15.03.2017
Ukončenie štádia: 23.03.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.03.2017
Ukončenie štádia: 31.03.2017
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)