LP/2017/879 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk

Hromadné pripomienky


Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk