LP/2017/879 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2018/1436-56AA
Podnet: § 55 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. a Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/879
Dátum začiatku MPK: 30.11.2017
Dátum konca MPK: 20.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)