LP/2017/876 Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre spoločnosť Smart City s. r. o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 1670/2017/OSP - 10
Podnet: podľa § 3 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvod skrátenia medzirezortného konania je výjazdové rokovanie vlády SR dňa 13. decembra 2017 za účasti primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Posledná zmena: 07.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/876
Dátum začiatku MPK: 30.11.2017
Dátum konca MPK: 06.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)