LP/2017/875 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-070-670
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/875
Dátum začiatku MPK: 30.11.2017
Dátum konca MPK: 20.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.12.2017
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: