LP/2017/868 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 3726/2017-410
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Lehota na medzirezortné pripomienkové konanie je skrátená z dôvodu dodržania účinnosti právnej úpravy, ako aj lehoty pre vyhlasovanie právnych predpisov v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ďalším dôvodom je plnenie záväzkov vyplývajúcich z legislatívnych predpisov Európskej únie.
Posledná zmena: 18.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/868
Dátum začiatku MPK: 29.11.2017
Dátum konca MPK: 07.12.2017
Novelizované predpisy: 152/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.11.2017
Ukončenie štádia: 29.11.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia: 18.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 18.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia: 18.01.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia: