LP/2017/867 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s rýchlostnou cestou S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 22279/2017/OZEÚMV/78908-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/867
Dátum začiatku MPK: 29.11.2017
Dátum konca MPK: 12.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2017
Ukončenie štádia: 29.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 14.03.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)