LP/2017/865 Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 04054/2017/OZEÚMV/78209-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/865
Dátum začiatku MPK: 29.11.2017
Dátum konca MPK: 12.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2017
Ukončenie štádia: 29.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.02.2018
Ukončenie štádia: 06.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)