LP/2017/863 Návrh štatútu Komisie pre udeľovanie štátnej ceny Alexandra Dubčeka, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 50874/11020/2017/KVÚV
Podnet: ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 261/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť vytvorenia poradného orgánu vlády SR ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona.
Posledná zmena: 08.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/863
Dátum začiatku MPK: 28.11.2017
Dátum konca MPK: 04.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 04.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 04.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.01.2018
Ukončenie štádia: 04.01.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)