LP/2017/861 Návrh na zrušenie bodu B.25. z uznesenia vlády SR č. 531 z 30. septembra 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: S02492-2017-OVVHR-1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/861
Dátum začiatku MPK: 29.11.2017
Dátum konca MPK: 12.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 29.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 22.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)