LP/2017/859 Návrh na zmenu termínu splnenia úloh č. 4 a č. 6 a návrh na zrušenie úloh č. 2 a č. 5 z Vecného a časového harmonogramu realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 3625-44795/2017/SRR
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/859
Dátum začiatku MPK: 27.11.2017
Dátum konca MPK: 08.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)