LP/2017/855 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018
Legislatívna oblasť: Správne právo
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S02008-2017-OL
Podnet: § 28 ods. 12 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 185/2012 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne z dôvodu potreby nadobudnutia účinnosti 1. januára 2018.
Posledná zmena: 27.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/855
Dátum začiatku MPK: 24.11.2017
Dátum konca MPK: 06.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: