LP/2017/853 Národná správa o stave implementácie NEHAP IV. v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: Z009713-2017-ŠT2
Podnet: uznesenie vlády SR č. 10/2012
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: informatívny materiál, ktorý vláda SR berie na vedomie
Posledná zmena: 18.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/853
Dátum začiatku MPK: 27.11.2017
Dátum konca MPK: 01.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.11.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.12.2017
Ukončenie štádia: 18.12.2017
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)