LP/2017/852 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ..................... 2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S02624-2017-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/852
Dátum začiatku MPK: 28.11.2017
Dátum konca MPK: 18.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 28.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.11.2017
Ukončenie štádia: 18.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.12.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)