LP/2017/850 Návrh Smernice pre obranné plánovanie Slovenskej republiky na roky 2019 až 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEKRO-39-23/2017
Podnet: Materiál sa predkladá na základe Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/850
Dátum začiatku MPK: 23.11.2017
Dátum konca MPK: 06.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)