LP/2017/849 Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Cirkev
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MK-4995/2017-110/17462
Podnet: § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu splnenia legislatívneho procesu
Posledná zmena: 13.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/849
Dátum začiatku MPK: 30.11.2017
Dátum konca MPK: 08.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.12.2017
Ukončenie štádia: 11.12.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.12.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: