LP/2017/848 Návrh na uzavretie Ujednania generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a vlády Slovenskej republiky: Záväzok k odstráneniu sexuálneho vykorisťovania a zneužívania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 066478/2017-OSNO-0150752
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/848
Dátum začiatku MPK: 01.12.2017
Dátum konca MPK: 14.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 14.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2017
Ukončenie štádia: 18.01.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)