LP/2017/843 Analýza súčasného stavu pripravenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti a návrhu postupu na jej riešenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S07180-OL-2017
Podnet: Úloha B.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 536 z 30. novembra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/843
Dátum začiatku MPK: 20.11.2017
Dátum konca MPK: 01.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia: 20.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia: 01.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 07.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)