LP/2017/836 Aktualizácia Národného programu duševného zdravia a Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2017 - 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S00760-2017-OZS-25
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 388 z 8. júla 2015
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál nelegislatívneho charakteru.
Posledná zmena: 21.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/836
Dátum začiatku MPK: 16.11.2017
Dátum konca MPK: 29.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 29.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 21.12.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)