LP/2017/829 RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 22726/2017-3420-53613
Podnet: v zmysle bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 28 z 11. januára 2017
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/829
Dátum začiatku MPK: 16.11.2017
Dátum konca MPK: 30.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.11.2017
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)