LP/2017/828 Zákon o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 16154/2017-2062-47451
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017 a bod B.10 uznesenia vlády SR č. 73/ 2016 v znení bodu A.2 uznesenia vlády SR č. 220/2016
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/828
Dátum začiatku MPK: 14.11.2017
Dátum konca MPK: 05.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.11.2017
Ukončenie štádia: 14.11.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.11.2017
Ukončenie štádia: 05.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)