LP/2017/825 Návrh realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová formou verejno-súkromného partnerstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 50405/2017/120
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 722/ 2013 bod B1
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/825
Dátum začiatku MPK: 13.11.2017
Dátum konca MPK: 04.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 04.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)