LP/2017/823 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 10284/2017
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/823
Dátum začiatku MPK: 13.11.2017
Dátum konca MPK: 27.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017