LP/2017/822 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov a bežných výdavkov určených na DPH pridelených v roku 2015 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 512/2017-100
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu časovej tiesne a vyčerpanie finančných prostriedkov do 31.12.2017.
Posledná zmena: 21.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/822
Dátum začiatku MPK: 13.11.2017
Dátum konca MPK: 20.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 20.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)