LP/2017/821 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť ZF Slovakia, a.s., IČO 36 707 341, na realizáciu investičného zámeru v Leviciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 20202/2017-4220-42372
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/821
Dátum začiatku MPK: 13.11.2017
Dátum konca MPK: 27.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 27.11.2017